1. Valflerin Görevleri

• Akışkanın yolunu açıp-kapatır.

• Akışkanın gideceği yönü değiştirir.

• Akışkanı depoya gönderir.

• Akışkanın debisini kontrol ederek alıcıların çalışma hızını ayarlar.

• Devre elemanlarını yüksek basınçlara karşı korur. Basıncı yükselen akışkanı depoya gönderir.

• Akışkanın basıncını kontrol ederek, devre elemanlarının belirli basınçlarda çalışmasını sağlar.

• Akışkanın basıncını, debisini, yönünü belirli zaman aralıklarında kontrol eder.

• Bazı valfler yukarıda sayılan görevlerin bir veya birkaçını yapabilir.

Hidropaks Hidrolik A.Ş.