Hidrolik Sistemler ve Tarihi

Gelişen endüstri ile beraber hidrolik akışkan gücünün birden fazla sektörde çok etkili şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Özellikle akışkan gücünün kullanıldığı ve eskiden çözüm üretmenin neredeyse imkansız olduğu bir çok noktada düşük hidrolik kuvvetler ile büyük işlerin başarıldığı görülmektedir.  Bu sistemlerde kullanılan servo valf mekanizmaları, servo sistemler, genellikle sabit basınçlı bir desteğe ihtiyaç duyarlar ve hidrolik aktüatörler ya da hidrolik motorları kontrol etmek için de kullanılabilmektedir. Bu tip çalışmalarda, hidrolik servo valfler matematiksel hesaplar ile önceden modellenerek üretilmektedir.

Bu makaleye ait anahtar kelimelerimiz: Hidrolik, Servo valfler, Oransal valfler, Servo kontrol

hidrolik-sistemler-tarihcesi

Tarihten Bugüne Hidrolik (Hidropaks Hidrolik)

Sıvı yada akışkan başka türlü malzemelerin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. İnsanın temel tüketim malzemesi olan suyun, bu alandada işe yaradığının keşfi çok eskiye dayanmaktadır. BU keşfe en iyi örnek Pelton tekeridir.

Pelton tekerleği, sulama yada sıcak su iletimi için basit bir makine olarak geliştirilmiş ilk güç iletim aracıdır.

BU aynı prensip, ilerleyen yıllarda sıvı gücünü oluşturmak için endüstriyel alanda Bramah presleri için kullanılmıştır. Fakat 1850 yıllarında elektriğin keşfi ile bu kullanımın adı değişerek su gücü (su hidroliği) olarak değişmiş ve ilerleme kaydetmiş, fakat elektriğin gölgesinde kalarak ikinci dünya savaşı sonuna kadar hidroliğin popülerliği azalmıştır.

Su hidroliği kullanılması sebebi ile çeşitli sorunları olan hidrolik sistemlerin, yağ hidroliğine (hidrolikte yağ akışkanların kullanımına) başlanması ile tekrar popülerliği artmış ve bunun yanında ek yan hidrolik sistemler de gelişirilmiştir. Hidrolik yardımcı ekipmanlara en iyi örnekler: pompalar, valfler ve silindirlerdir.

Yağ hidroliğinin en büyük faydası, akışkan tercihi sebebi ile kendi kendini yağlaması, sürtünmenin az olması, akışkan olarak seçilen yağın da diğer akışkanlar gibi kuvveti sıfıra yakın bir kayıpla iletmesidir.

Hidrolik sistemlerin simülasyonu ürün tasarımında çok önemli rol oynamaktadır keza ürünün revizyonu diğer türlere göre zordur. En iyi sümülasyon programlarından olan MATLAB-Simulink modülü ile bu ihtiyaç kolayca giderilebilmektedir.

Hidrolik sistemlerin elektrikle birleşmesi sonucu Elektro-Hidrolik kavramı gelişmiş, hidrolik güç kayıplarının e ihtiyaçlarının hesaplanmasında elektronik sistemler bu açığı kapatmıştır. Bu sayede ölçümü ve dengelenmesi elektronik bir yardımcı sistem ile sağlanan ana hidrolik sistemler verimli şekilde çalışabilmektedir.

Tam bu noktada, karşımıza çıkan yeni bir terim olarak Oransal Valfler hem açık hem kapalı çevirimlerle kontrol edilebilir hidrolik sistemler olarak önümüze çıkmaktadır.

Açık sistemler ile Kapalı sistemler arası tek fark, açık sistemlerde kapalı sistemler gibi geri bildirim sinyali olmamasıdır.

Hidrolik sistemlerin verimliliğinin en önemli kısmı, sistemin ihtiyaç duyduğu debinin sağlanmasıdır. Yüksek hassasiyetli sistemlerde duruma uygun seçilmiş servo valfler ile bu ihtiyaç sağlanabilmektedir.

hidrolik-sistemler-tarihcesi

Hidrolik dendiğinde aklımıza gelmesi gereken tamamlayıcı ürünler ise şöyledir:

Hidrolik Yan Elemanlar

Hidropaks Hidrolik A.Ş.